CERTIFIKOVANÝ PROJEKTANT

CERTIFIKOVANÝ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA ( TDI )

CERTIFIKOVANÝ REVÍZNY TECHNIK ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

OPRÁVNENIE SPOLOČNOSTI

OPRÁVNENIE NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI §18

OPRÁVNENIE NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI §16